LOADING

 

Regulamin stacji Kasina

Bike Park Kasina działa na terenie stacji Kasina SKI.

W związku z tym przypominamy, że Regulamin stacji Kasina określa obowiązujące na terenie ośrodka przepisy. Prosimy o przestrzeganie regulaminu.

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Stacji Kasina Ski:

BILET CZASOWY jest przeznaczony dla jednej osoby, ZABRANIA SIĘ korzystania z biletu czasowego przez więcej niż jedną osobę pod rygorem ZABLOKOWANIA biletu bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas.

Przechodzenie przez bramki bez prawidłowego odczytu biletu bądź przechodzenie przez bramki przez więcej niż jedną osobę będzie skutkowało zablokowaniem lub odebraniem biletu bez prawa zwrotu kaucji oraz niewykorzystanych zjazdów.

Prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących na terenie naszej stacji.